ویدئو های آموزشی

معرفی تندخوانی

یکی از بهترین راه ها برای مطالعه کارآمد، مهارت های تندخوانی است.

تندخوانی مجموعه مهارت هایی است که علاوه بر درک مطلب سرعت مطالعه را نیز افزایش می دهد.

برای ثبت نام در دوره های مجازی کلیک کنید.

فرمول محاسبه سرعت

در ابتدای دوره مهارت آموزی تندخوانی هر فرد نیاز دارد تا سطح  سرعت مطالعه خود را اندازه بگیرد.

برای آموزش نحوه محاسبه سرعت،  ویدئو را مشاهده کنید.

حافظه را بشناسیم

در این ویدئو آموزشی نمودار یادآوری به شما ارائه میشود و بخش های حافظه به شما معرفی می شود.
همچنین اصول ماندگاری در حافظه معرفی می شود.
 
برای ثبت نام در دوره های حافظه مقدماتی و پیشرفته کلیک کنید.

معرفی عملکرد حافظه

از گذشته تا به امروز یکی از مهم ترین دغدغه های افراد تقویت و توانمندی حافظه بوده است.
بهبود عملکرد حافظه، نقش مهمی در بهبود یادگیری دارد.
0